عنوان: فاصله يک روز بين طواف و سعي
سوال :

آیا بلافاصله بعد از نماز طواف، واجب است سعی شروع شود یا می شود بین این عمل مثلاً نصف روز یا یک روز فاصله بیفتد؟


پاسخ:

لازم نیست و فاصله حتی یک روز و بیشتر اشکال ندارد.