عنوان: امکان استراحت در بين راه سعي
سوال :

آیا در وسط اشواط سعی و در بین راه صفا ومروه می شود نشست وقدری استراحت کرد یا باید بدون وقفه به حرکت ادامه داد؟


پاسخ:

لازم نیست بدون وقفه باشد و استراحت مانع ندارد.