عنوان: محل خواندن نماز طواف
سوال :

به فتوای حضرتعالی نماز طواف (طواف واجب و مستحب) در چه مکانی از مسجدالحرام صحیح است؟

 


پاسخ:

در طواف واجب مقابل مقام ابراهیم تا آخر مسجد و در طواف مستحب همه جای مسجد.