عنوان: تعيين افق براي وقوف در عرفات
سوال :

کسی که در مکّه است باید روز عرفه را برای وقوف در عرفات و بعد از آن روز عید قربان را به افق اهل سنّت که در مکّه حاکم است عمل نماید یا به افق شیعه؟


پاسخ:

باید تابع آنها باشد.