عنوان: از بين بردن فکر کم شدن محبت نسبت به اهل بيت
سوال :

محبّت‌ اهل‌ بيت‌ از دلم‌ رفته‌، مثلاً اگر نوار مدّاحي‌ يا روضه‌اي‌ مي‌گذارند اين‌ حرف‌ به‌ دلم‌ مي‌افتد كه‌ مدّاحي‌ يعني‌ چه‌؟ روضه‌ خواندن‌ چه‌ معنايي‌ دارد؟ يا در بعضي‌ مواقع‌ است‌ كه‌ حق‌ّ را به‌ اهل‌ بيت‌ نمي‌دهم‌ و به‌ دشمن‌ مي‌دهم‌ ر حالي‌ كه‌ حق‌ّ براي‌ اهل‌ بيت‌ است‌ و هر كاري‌ هم‌ مي‌كنم‌ كه‌ اين‌ افكار از ذهنم‌ بيرون‌ رود نمي‌توانم‌، چكار كنم‌؟


پاسخ:

فعلاً وسوسه فكري‌ داريد و بايد با بي‌اعتنايي‌ و بي‌تفاوتي‌ خود را خوب‌ كنيد و آنچه‌ به‌ فكر شما مي‌آيد اعتنا نكنيد و كار خودتان‌ ــ(را)ــ از عبادات‌ و زيارات‌ انجام‌ دهيد خوب‌ مي‌شويد.