عنوان: چگونگي جاري کردن نيت بر زبان
سوال :

اگر كسي‌ بخواهد نيّت‌ احرام‌ يا عمره‌ يا حج‌ را به‌ زبان‌ جاري‌ كند، چگونه‌ بايد نيّت‌ كند؟


پاسخ:

به‌ زبان‌ جاري‌ كردن لازم‌ نيست‌ و اگر بخواهد به‌ زبان‌ آورد، هر طوري‌ كه‌ بگويد، به‌ عربي‌ یا فارسي‌ و يا به‌ زبان‌ ديگر، و هر چه‌ بگويد كه‌ دلالت‌ بر نيّت‌ كند كفايت‌ مي‌كند.