عنوان: انجام عمره مفرده براي زائر تمتع قبل از ايام حج
سوال :

آیا زائر حج تمتّع پس ازعمره تمتّع و پیش از فرا رسیدن ایام حج، می تواند عمره مفرده به جا آورد؟


پاسخ:

می تواند.