عنوان: انجام عمره در ايام حج براي ساکنان اطراف مکه
سوال :

آیا کسی که اهل مکّه یا شهر های اطراف آن است و قصد حج ندارد، در ایام حج می تواند عمره مفرده به جا آورد؟

 


پاسخ:

می تواند چنانچه کسانی که اهل مکّه نیستند می توانند عمره مفرده به جا آورند و نیّت حج نکنند.