عنوان: دستورالعملي براي مبارزه با شيطان
سوال :

آية الله كشميري‌ مي‌فرمايد:

1) هر كس‌ سوره «انّا فتحنا لك‌ فتحاً مبيناً» را بخواند تا يك‌ سال‌، باعث‌ رفع‌ حجاب‌ مي‌شود.

2) مداومت‌ بر سوره توحيد باعث‌ ازدياد يقين‌ مي‌شود.

3) مداومت‌ بر ذكر يونسيه‌ تا يك‌ سال‌، باعث‌ چشم‌ برزخي‌ مي‌شود.

- لا اله‌َ الاّ اَنْت‌َ سُبْحانَك‌َ انّي‌ كُنْت‌ُ من‌َ الظّالمين‌. «انبياء87/»

در اين‌ سه‌ مورد براي‌ من‌ توضيحي‌ بدهيد.

اگر مي‌شود دستور العملي‌ براي‌ تهذيب‌ نفس‌ و مبارزه‌ با شيطان‌ براي‌ من‌ بنويسيد.

 


پاسخ:

اين‌ گفته‌ها در مرتبه بعد است‌، مرتبه اوّل‌ بايد تقيّد به‌ ظواهر شرع‌ داشته‌ باشيد تا تقواي‌ الهي‌ و روح‌ خدا ترسي‌ در عمق‌ جان‌ شما حكم‌ فرما شود و اين‌ از اهم‌ّ واجبات‌ است‌ مواظب‌ آن‌ باشيد.