عنوان: حکم زن حائض يا نفساء در برگشت از مني
سوال :

زن‌هائي‌ كه‌ ترس‌ آن‌ دارند كه‌ در برگشت‌ از مني‌ حائض‌ يا نفساء شوند و نتوانند بمانند تا پاك‌ شوند، انجام‌ اعمال‌ مكّه‌ قبل‌ از وقوف‌ به‌ عرفات‌ واجب‌ است‌ يا جايز؟


پاسخ:

جايز است‌ نه‌ واجب‌.