عنوان: وازکتومي
سوال :

سلام. دو فرزند دارم و معیشتم سخت. می خواهم با وازکتومی خود را عقیم کنم.آیا از نظر اسلام حرمتی بر این عمل وارد است؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

زیر نظر دکتر متخصص اشکال ندارد.