عنوان: وقت فضيلت نمازهاي يوميه
سوال :

با عرض سلام و آرزوی موفقیت

بفرمائید که وقت فضیلت نمازهای ظهر و عصر، مغرب و عشاء چه موقع است؟

 


پاسخ:

باسمه تعالی

وقتی ظهر شد وقت فضیلت ظهر و عصر است و تا یک ساعت و نیم وقت فضیلت ظهر است و تمام می شود و تا سه ساعت وقت فضیلت عصر است. و اما نماز مغرب و عشاء، وقتی مغرب شد وقت فضیلت هر دو است تا یک ساعت و نیم از شب و بعد از آن وقت فضیلت نماز مغرب تمام می شود و تا سه ساعت از شب وقت فضیلت نماز عشاء است.