عنوان: قضاي روزه هاي زمان بارداري و شيردهي
سوال :

اینجانب مقلد حضرت امام خمینی بوده و با اجازه حضرتعالی بر تقلید ایشان باقی مانده ام و در مسائل جدید به فتوای حضرتعالی عمل می نمایم. دو فرزند دارم و در زمان حاملگی فرزند اول و نیز شیر دادن فرزند دوم قادر به روزه گرفتن نبوده ام و از این بابت دو ماه رمضان کامل یعنی 60 روز ، روزه نگرفته ام. اگر امکان دارد بفرمائید وظیفه من در قبال قضا و کفاره این روزه ها چیست؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

اگر از وقتی که روزه ها را افطار کرده اید تا ماه مبارک بعدی قدرت بر گرفتن قضا نداشته اید ، قضا ندارد و راجع به کفاره اگر قدرت مالی دارید برای هر روزه یک چارک گندم یا پول آنرا بدهید کفایت می کند.و چارک هفتصد و پنجاه گرم است.