عنوان: تفاوت تقصير در تمتع و عمره
سوال :

آيا در تقصير تفاوتي‌ بين‌ تقصير در عمره‌ يا حج‌ّ است‌؟ در تقصير عمره‌ فرموده‌ايد: مي‌تواند از موي‌ صورت‌ كوتاه‌ كند، آيا در تقصير در حج‌ّ نيز مي‌تواند؟


پاسخ:

در تقصير حج‌ّ نيز گفته‌ام‌ كه‌ تقصير در حج‌ّ مثل‌ تقصير در عمره‌ است‌ و مي‌تواند از سر يا صورت‌ بگيرد ولي‌ تراشيدن‌ صورت‌ يا كوتاه‌ كردن‌ آن‌ كفايت‌ نمي‌كند.