عنوان: شهود يا توهمات شيطاني؟!
سوال :

من دنبال یک استاد اهل باطن هستم کسی که بدیده باطن مشکلاتم را ببیند و مرا راهنمایی کند احساس می کنم به علومی دست می یابم ولی نمی دانم القاء شیطانی یا رحمانی است ؟ 2سال قبل متحول شدم ولی آن حال را از دست داده ام و الان نمیدانم در چه وضعیتی هستم چون قبلاً یکی دو بار شهود داشته ام می خواهم با یک اهل باطن صحبت کنم.( الان که سایت شما را باز کرده ام احساس معنوی دارم فکر میکنم این سایت نور دارد چون حال مرا تغییر میدهد) پناه بر خدا - شاید علت دیگری دارد میخواهم اینها را بدانم دنبال علت ان هستم.الله ولی التوفیق

 

 

 

 


پاسخ:

1-       القا رحمانی است ولی خیلی خطر ناک است بنابراین دنبال تقوای الهی رفتن وعنایت خداوند را جلب کردن خیلی بهتر است.

2-       شهود شما شهود نبوده بلکه توهم شیطان بوده است.بنابراین دنبال این گونه توهمات رفتن خطربزرگ دارد.

3-       راه خداوند نشیب وفراز دارد.نباید از نشیبها ترسید باید اگر سقوط کردید باز برخیزید .صد بار اگر توبه شکستی باز آی

4-       ازخداوند می خواهم متحول شوید وادامه راه بدهید ان شاءالله خداوند وولایت یعنی مهدی روحی فداه به شما کمک می کند.