عنوان: نذور ريخته شده در سقاخانه
سوال :

سقّاخانه‌اي‌ در جنب‌ منزل‌ ما از قديم‌ وجود داشته‌ كه‌ مردم‌ نذوراتي‌ به‌ نيّت‌ حضرت‌ ابوالفضل‌علیه السلام در آن‌ مي‌ريزند، اين‌ پولها بهتر است‌ در چه‌ راههايي‌ مصرف‌ شود؟

 


پاسخ:

اگر خود آن‌ محل‌ احتياج‌ دارد صرف‌ آنجا شود و اگر احتياج‌ ندارد از طرف‌ حضرت‌ ابوالفضل‌ العبّاس‌ در راه‌ خير نظير صدقه‌ و بناء مسجد و مانند اينها مصرف‌ شود.