عنوان: استفاده از مابقي در وقت ديگر
سوال :

عدّه‌اي‌ گوسفندي‌ را نذر مي‌كنند براي‌ نهار و شام‌ عزاداران‌، زياد مي‌آيد آيا مي‌شود گوشت‌ اضافه‌ را فروخت‌ و براي‌ 28 صفر براي‌ همان‌ محل‌ خرج‌ عزاداري‌ كرد؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.