عنوان: درمان وسواس
سوال :

زني‌ هستم‌ داراي‌ يك‌ فرزند پسر كه‌ چند سالي‌ است‌ دچار بيماري‌ وسواس‌ گشته‌ام‌ و آنقدر زندگي‌ برايم‌ سخت‌ و طاقت‌ فرساست‌ كه‌ روزي‌ چند مرتبه‌ آرزوي‌ مرگ‌ مي‌كنم‌ كه‌ چرا نمي‌توانم‌ شوهرداري‌ و بچّه‌داري‌ كنم‌، از جمله‌ اينكه‌ هنگام‌ دستشويي‌ يا حمّام‌ اينقدر معطّل‌ مي‌كنم‌ كه‌ پاهايم‌ از نشستن‌ يا ايستادن‌ خواب‌ مي‌رود و با هيچكس‌ رفت‌ و آمدي‌ ندارم‌، وظيفه فردي‌ من‌ چيست‌؟


پاسخ:

 شما بايد نظير همه مردم‌ باشيد، و اين‌ افراط‌ گري‌ها علاوه‌ بر اينكه‌ حرام‌ است‌ موجب‌ بدبختي‌ شما و خانواده شماست‌ و حتماً بايد دست‌ برداريد، هر كاري‌ كه‌ شما را به‌ زحمت‌ مي‌اندازد بايد انجام‌ ندهيد و نسبت‌ به‌ آن‌ بي‌تفاوت‌ باشيد، غسل‌ شما با تطهير قبل‌ از آن‌ نبايد بيشتر از پنج‌ دقيقه‌ طول‌ بكشد، معطل‌ شدن‌ شما براي‌ وضو و غسل‌ و دستشويي‌ حرام‌ است‌ و موجب‌ ذلّت‌ و بدبختي‌ شما و ديگران‌ است‌