عنوان: گذاشتن شرط براي وقف
سوال :

هر گاه‌ كسي‌ وقف‌ را معلّق‌ بر شرطي‌ كند كه‌ در حال‌ وقف‌ نمودن‌ حاصل‌ نيست‌ ولي‌ انتظار حصول‌ آن‌ هست‌ يا اين‌ كه‌ يقيني‌ است‌ كه‌ در آينده‌ حاصل‌ مي‌شود، مثلاً بگويد اين‌ ملك‌ را وقف‌ نمودم‌ در صورتي‌ كه‌ پدرم‌ از سفر بيايد، يا وقتي‌ كه‌ اوّل‌ ماه‌ برسد، چه‌ صورتي‌ دارد؟

 


پاسخ:

جايز است‌.