عنوان: چند سئوال در باب تبعيت از ولي فقيه
سوال :

1 ـ آيا واجب‌ است‌ كه‌ انسان‌ در زمان‌ غيبت‌ از شخصي‌ به‌ عنوان‌ ولي‌ّ فقيه‌ پيروي‌ كند؟

2 ـ آيا شخصي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ ولي‌ّ فقيه‌ تعيين‌ مي‌شود تمام‌ اختيارات‌ پيغمبر را در زمان‌ غيبت‌ خواهد داشت‌؟

3 ـ آيا در زمان‌ غيبت‌ همه مجتهدين‌ ولي‌ّ فقيه‌ هستند؟ يعني‌ آيا ولايت‌ براي‌ فقيه‌ واجب‌ عيني‌ است‌ يا واجب‌ كفايي‌؟ يعني‌ اگر يك‌ يا چند نفر از فقها ولي‌ّ فقيه‌ شوند از ديگران‌ ساقط‌ مي‌شود؟

4 ـ آيا همان‌ ولايت‌ تشريعي‌ كه‌ پيغمبر و ائمّه‌ بر مردم‌ دارند، فقيه‌ در زمان‌ غيبت‌ بر مردم‌ دارد؟

5 ـ در مورد ولايت‌ فقيه‌، ايا نظر فقهي‌ رهبر جامعه‌ شرط‌ است‌ يا نظر مرجع‌ تقليدي‌ كه‌ از او تقليد مي‌كنيم‌؟

 


پاسخ:

در زمان‌ غيبت‌ بايد همه مردم‌ از ميان‌ مجتهدين‌ جامع‌ الشرائط‌ يك‌ فردي‌ را كه‌ بتواند زمام‌ اجتماع‌ را به‌ دست‌ بگيرد انتخاب‌ كنند كه‌ فعلاً خبرگان‌ بجاي‌ مردم‌ اين‌ كار را مي‌كند، و بعد از انتخاب‌ بر همه‌ حتّي‌ بر مجتهدين‌ جامع‌ الشرائط‌ واجب‌ است‌ در اموري‌ كه‌ نظام‌ متوقّف‌ بر آن‌ است‌ از او متابعت‌ كنند و او را در حفظ‌ نظام‌ ياري‌ دهند، و اين‌ است‌ معناي‌ ولايت‌ فقيه‌ و وجوب‌ متابعت‌ از او، كه‌ در روايات‌ مخالفت‌ با او گناهش‌ خيلي‌ بزرگ‌ است‌.