عنوان: ولايت فقيه جزو اعتقادات يا مقدسات؟
سوال :

آيا ولايت‌ فقيه‌ جزء اعتقادات‌ شيعه‌ است‌ يا جزء مقدّسات‌؟ اگر در زمان‌ غيبت‌ امام‌ معصوم‌ مقوله‌اي‌ بنام‌ ولايت‌ فقيه‌ نبود آيا در دين‌ اسلام‌ كه‌ معتقد به‌ كامل‌ بودن‌ آن‌ هستيم‌ نقصي‌ وارد مي‌شد؟

 


پاسخ:

جزء اصول‌ دين‌ نيست‌ ولي‌ اسلامي‌ كه‌ در زمان‌ غيبت‌ حكومت‌ نداشته‌ باشد اسلام‌ ناقص‌ است‌ نه‌ تام‌ّ.