عنوان: ولايت فقيه از ضروريات فقه تشيع
سوال :

آيا ولايت‌ فقيه‌ ضروري‌ فقه‌ آل‌ محمّد «صلوات‌ الله عليهم‌ اجمعين‌» است‌ يا خير؟ چرا؟ و اگر ضروي‌ فقه‌ است‌ پس‌ چرا فقيهان‌ بزرگوار بر سر آن‌ اختلاف‌ آراء دارند؟


پاسخ:

از ضروريات‌ فقه‌ است‌ و اختلاف‌ لفظي‌ يا لااقل‌ جزئي‌ است‌.