عنوان: ولايت ، حکم الهي
سوال :

آيا مي‌توان‌ ولايت‌ در ولايت‌ فقيه‌ را عقد و معاهده بين‌ مردم‌ و حاكم‌ دانست‌ يا اين‌ كه‌ ولايت‌ حكم‌ الهي‌ است‌؟ در اين‌ صورت‌ مردم‌ در حكومت‌ ولايي‌ چه‌ جايگاه‌ و چه‌ وظايفي‌ داند؟


پاسخ:

ولايت‌ فقيه‌ يك‌ امر الهي‌ است‌ و مردم‌ براي‌ تعيين‌ مصداق‌ دخالت‌ دارند.