عنوان: هديه عضو از طرف مجرم محکوم به اعدام
سوال :

فردي‌ محكوم‌ به‌ اعدام‌ شده‌ است‌ و مي‌خواهد عضوي‌ يا اعضاي‌ بدنش‌ را به‌ اشخاص‌ بيمار هديه‌ كند، اوّلاً آيا مجاز به‌ انجام‌ چنين‌ كاري‌ هست‌؟ و ثانياً اگر در قبال‌ اين‌ كار از حاكم‌ شرع‌ تخفيف‌ بخواهد آيا مي‌توان‌ حكم‌ اعدام‌ را تخفيف‌ داد؟ اگر تخفيف‌ در مجازات‌ را شرط‌ كند آيا اين‌ شرط‌ صحيح‌ است‌؟

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.