عنوان: استفاده از روشهاي علمي در اثبات جرم
سوال :

آيا دلائل‌ علمي‌ مانند اثر انگشت‌، آزمايش‌ خون‌ و روش‌هاي‌ ديگر علمي‌ كه‌ امروزه‌ در دنيا مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد، مي‌تواند به‌ عنوان‌ دليل‌ شرعي‌ محسوب‌ شود؟


پاسخ:

از نظر بنده‌ كافي‌ نيست‌ ولي‌ از نظر مشهور اگر براي‌ قاضي‌ علم‌ پيدا شود كفايت‌ مي‌كند.