عنوان: اموات زير آوار مانده
سوال :

احتراماً مستدعي‌ است‌ مرقوم‌ فرماييد چنانچه‌ زلزله‌اي‌ ويرانگر رخ‌ دهد، در ارتباط‌ با دفن‌ قربانيان‌ اين‌ گونه‌ حوادث‌ و مسائلي‌ كه‌ ذيلاً مطرح‌ مي‌گردد چگونه‌ بايد عمل‌ نمود؟

1) جنازه‌ هايي‌ كه‌ در زلزله‌ از زير آوار خارج‌ مي‌شود، آيا هر كدام‌ را جداگانه‌ بايد غسل‌ داد و كفن‌ و دفن‌ نمود؟

2) اگر ولي‌ّ ميّت‌ براي‌ اجازه‌ دادن‌، حضور نداشته‌ باشد يا دسترسي‌ به‌ او امكان‌ نداشته‌ باشد يا اين‌ كه‌ ميّت‌ ولي‌ّ نداشته‌ باشد، مؤمنين‌ چه‌ وظيفه‌اي‌ دارند؟

3) چنانچه‌ آب‌ براي‌ غسل‌ دادن‌، نباشد وظيفه‌ چيست‌؟ و اگر سدر و كافور نباشد، چگونه‌ بايد عمل‌ كرد؟ و در صورت‌ لزوم‌ تيمّم‌، چند تيمّم‌ لازم‌ است‌؟

4) اگر اموات‌ زياد باشند و امكان‌ غسل‌ دادن‌ و كفن‌ كردن‌، به‌ خاطر ضيق‌ وقت‌، نباشد، چه‌ وظيفه‌اي‌ داريم‌؟

5) در صورت‌ نبودن‌ زن‌ براي‌ غسل‌ دادن‌ جنازه زن‌، وظيفه‌ چيست‌؟

6) اگر عضوي‌ از بدن‌ پيدا شود و معلوم‌ نباشد متعلّق‌ به‌ جنازه مرد است‌ يا جنازه زن‌، در اين‌ صورت‌ چه‌ بايد كرد؟

7) اگر تطهير بدن‌ ميّت‌ مشكل‌ باشد و پس‌ از تطهير، مجدّداً از بدن‌ خون‌ خارج‌ شود، چه‌ وظيفه‌اي‌ داريم‌؟ و اگر خون‌ بند نيايد چه‌ بايدئ كرد؟

8) جسدي‌ را پس‌ از چند روز پيدا كرده‌اند و متعفّن‌ شده‌، به‌ طوري‌ كه‌ غسل‌ دادن‌ آن‌ موجب‌ اذيت‌ غسل‌ دهنده‌ يا مستلزم‌ متلاشي‌ شدن‌ جسد است‌، در اين‌ صورت‌ وظيفه مؤمنين‌ چيست‌؟

9) در مواردي‌ كه‌ بايد ميّت‌ را تيمّم‌ بدهند، اگر مواضع‌ تيمّم‌ از بين‌ رفته‌ باشد، وظيفه‌ چيست‌؟

10) در موردي‌ كه‌ تيمّم‌ واجب‌ است‌، اگر مواضع‌ تيمّم‌ نجس‌ و خون‌ آلود باشد و امكان‌ تطهير نباشد يا نتوان‌ از خارج‌ شدن‌ خون‌ جلوگيري‌ كرد، وظيفه مؤمنين‌ را بيان‌ فرماييد.

11) اگر بعد از غسل‌ و قبل‌ از دفن‌، بدن‌ يا كفن‌ ميّت‌ به‌ واسطه خون‌ يا بول‌ خود ميّت‌ نجس‌ شد، چه‌ تكليفي‌ داريم‌؟

12) اگر در اثناء غسل‌، خون‌ خارج‌ شد، آيا بايد غسل‌ها را اعاده‌ نمود؟

13) در مواردي‌ كه‌ تيمّم‌ ميّت‌ لازم‌ است‌، چگونه‌ بايد ميّت‌ را تيمّم‌ داد؟

14) آيا مي‌شود بر چند ميّت‌، يك‌ نماز خواند؟ چگونه‌؟

15) قطعاتي‌ از بدن‌ ميّت‌ پيدا شده‌ است‌، براي‌ غسل‌ و حنوط‌ وظيفه‌ چيست‌؟

 


پاسخ:

1) اگر ممكن‌ باشد هر كدام‌ از آنها غسل‌ و كفن‌ و دفن‌ دارد.

2) اجازه‌ ساقط‌ مي‌شود.

3) در صورت‌ فقدان‌ سدر و كافور، بايد با آب‌ خالص‌ سه‌ غسل‌ داد و اگر آب‌ نباشد، سه‌ تيمّم‌ بايد داد.

4) اگر ممكن‌ است‌ تيمّم‌ مي‌دهند و گر نه‌، آنها را بدون‌ تيمّم‌ دفن‌ مي‌كنند و اگر ممكن‌ است‌ همه آنها را كفن‌ مي‌كنند و اگر ممكن‌ نيست‌ با همان‌ لباسشان‌ دفن‌ مي‌كنند.

5) آنها را بدون‌ غسل‌ دفن‌ مي‌كنند.

6) آن‌ را بدون‌ غسل‌ دفن‌ كنند.

7) با همان‌ حالت‌ نجس‌ او را دفن‌ كنند.

8) بايد بدون‌ غسل‌ و كفن‌ او را دفن‌ كنند.

9) تيمّم‌ ساقط‌ است‌.

10) او را بدون‌ تيمّم‌ دفن‌ مي‌كنند.

11) اگر ممكن‌ است‌ تطهير مي‌كنند و الاّ او را دفن‌ مي‌كنند.

12) محل‌ را تطهير كنند كفايت‌ مي‌كندو اگر ممكن‌ نيست‌ با همان‌ نجاست‌ دفن‌ كنند.

13) اگر ممكن‌ باشد با دست‌ ميّت‌، و گر نه‌ با دست‌ ديگري‌ نظير زنده‌ تيمّم‌ مي‌دهند.

14) اشكال‌ ندارد.

15) نظير اصل‌ بدن‌ است‌ اگر ممكن‌ باشد غسل‌، و گر نه‌ در پارچه‌ مي‌گذارند و دفن‌ مي‌كنند.