عنوان: وضوي زن در برابر نامحرم
سوال :

زن‌ در جايي‌ وضو مي‌گيرد كه‌ چشم‌ مرد نامحرم‌ به‌ دست‌ و بازوي‌ او مي‌افتد، آيا وضوي‌ او باطل‌ است‌؟

 


پاسخ:

وضو صحيح‌ است‌ ولي‌ تحفّظ‌ آنها لازم‌ است‌.