عنوان: سقط جنين خارج از رحم
سوال :

حاملگي‌ خارج‌ از رحم‌ زماني‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ تخم‌ لقاح‌ يافته‌ در جائي‌ از مسير حركت‌ خود، غير از رحم‌ مستقر شود به‌ نحوي‌ كه‌ ادامه رشد جنين‌ و متعلّقات‌ آن‌ با سلامت‌ مادر منافات‌ داشته‌ و علي‌ القاعده‌ جنين‌ نيز نمي‌تواند رشد كامل‌ را در اين‌ محل‌ داشته‌ باشد، در اين‌ صورت‌ عمدتاً نظر پزشكان‌ بر توقّف‌ فوري‌ بارداري‌، و حتّي‌ جرّاحي‌ براي‌ خارج‌ كردن‌ محصولات‌ حاملگي‌ نابجاست‌. لطفاً حكم‌ اين‌ كار را در صورتي‌ كه‌ قبل‌ از چهار ماه‌ و يا بعد از آن‌، زن‌ به‌ پزشك‌ كراجعه‌ نمايد، بيان‌ فرمائيد.

 


پاسخ:

هر چه‌ را دكتر متخصّص‌ و متديّن‌ صلاح‌ بداند عمل‌ كند اشكال‌ ندارد و ديه‌ هم‌ ندارد.