عنوان: محل محرم شدن براي کسي که قبل از ايام در مکه بوده است
سوال :

كسي‌ كه‌ در غير (اشهر) ــ(ماههاي‌)ــ حج‌ّ، با احرام‌ عمره مفرده‌ وارد مكّه‌ شده‌ و اعمال‌ عمره مفرده‌ را انجام‌ داده‌ و تا ايّام‌ حج‌ّ در مكّه‌ مانده‌ است‌، آيا مي‌تواند براي‌ احرام‌ عمره تمتّع‌ به‌ تنعيم‌ برود يا بايد از يكي‌ از مواقيت‌ پنجگانه‌ محرم‌ شود.


پاسخ:

(براي‌ احرام‌ براي‌ عمره‌) اگر مي‌تواند بايد به‌ يكي‌ از مواقيت‌ برود و اگر قدرت‌ ندارد از ادني‌ الحل‌ّ كفايت‌ مي‌كند.