عنوان: سقط جنين دچار اختلالات جسمي
سوال :

اگر ناهنجاري‌ها و بيماري‌هاي‌ مادرزادي‌ در جنين‌ وجود داشته‌ باشد كه‌ تشخيص‌ آن‌ در دوران‌ بارداري‌ قطعي‌ است‌ و داشتن‌ و نگهداشتن‌ چنين‌ فرزندي‌ موجب‌ مشقّت‌ و زحمت‌ شديد والدين‌ خواهد بود و تولّد چنين‌ كودك‌ معلول‌ و ناقص‌ الخلقه‌اي‌ كه‌ دچار عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ و يا جسمي‌ شديد مي‌باشد و به‌ شدّت‌ بيمار خواهد بود و از بدو تولّد تا پايان‌ عمر در وضع‌ مشقّت‌ باري‌ به‌ سر مي‌برد، سبب‌ عسر و حرج‌ براي‌ پدر و مادر مي‌گردد به‌ طوري‌ كه‌ زن‌ و شوهر درخواست‌ سقط‌ جنين‌ مي‌نمايند. مواردي‌ از اين‌ قبيل‌ چنين‌ است‌:

1) ميكرو سفالي‌ (كوچكي‌ سر) كه‌ نهايتاً منجر به‌ كاهش‌ رشد مغز و كوچكي‌ مغز و سر مي‌شود و در صورت‌ تولّد، طفل‌ دچار عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ شديد خواهد بود.

2) هيدرو سفالي‌ كه‌ آب‌ داخل‌ حفرات‌ مغزي‌ بيشتر از حدّ معمول‌ است‌ به‌ طوري‌ كه‌ منجر به‌ كاهش‌ رشد قشر مغز مي‌گردد و در صورت‌ تولّد، عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ خواهد داشت‌.

3) عدم‌ تشكيل‌ ديواره شكم‌، بيرون‌ بودن‌ احشاء از شكم‌.

4) اسپيناپيفيد (باز و بسته‌) كه‌ سطح‌ خارجي‌ ستون‌ فقرات دفاعي‌ تشكيل‌ نمي‌شود و نخاع‌ از ستون‌ فقرات‌ بيرون‌ زده‌ يا ديده‌ مي‌شود و يا توسّط‌ لايه‌اي‌ از پوست‌ پوشيده‌ شده‌ است‌. در صورت‌ تولّد، طفل‌ دچار فلج‌ اندام‌ خواهد بود.

5) ناهنجاري‌هاي‌ ژنتيكي‌ نظير سندرم‌ داون‌ كه‌ كروموزم‌ 21 به‌ جاي‌ دو عدد سه‌ تا مي‌باشد و در صورت‌ تولّد، منجر به‌ عقب‌ ماندگي‌ ذهني‌ و مشكلات‌ جسمي‌ خواهد شد.

6) هموفيلي‌ و تالاسمي‌ ماژور.

7) بيماري‌هاي‌ عفوني‌ نظير سرخجه‌ و توكسوپلاسموز كه‌ مادر حين‌ حاملگي‌ مبتلا گرديده‌ و آزمايش‌هاي‌ تكميلي‌ وجود قطعي‌ بيماري‌ در جنين‌ را مشخّص‌ مي‌نمايد.

 


پاسخ:

اگر دكتر متديّن‌ و متخصّص‌ تجويز كند جايز است‌.