عنوان: ملاک عيار طلا در ديه
سوال :

ملاك‌ در ديه‌ كه‌ بايد طلا پرداخت‌ شود، چه‌ ميزان‌ عيار است‌؟

 


پاسخ:

حدّ متعارف‌ مناط‌ است‌ و آن‌ در ايران‌ 18 عيار است‌.