عنوان: رضايت شوهر در حج بذلي
سوال :

خانمي‌ مستطيع‌ نبوده‌ ولي‌ فرزندش‌ مي‌خواهد او را به‌ مكّه‌ ببرد يا هزينه سفر حج‌ّ را به‌ او بدهد، امّا شوهر اين‌ خانم‌ اعلام‌ عدم‌ رضايت‌ مي‌كند، آيا اين‌ خانم‌ مستطيع‌ است‌؟


پاسخ:

چون‌ حج‌ّ بذلي‌ است‌ واجب‌ الحج‌ّ است‌ و رضايت‌ شوهر لازم‌ نيست‌.