عنوان: سياه پوشيدن
سوال :

آيا سياه‌ پوشيدن‌ در ماه‌ محرّم‌ الحرام‌ به‌ خاطر امام‌ حسين‌علیه السلام مكروه‌ نيست‌؟


پاسخ:

سياه‌ پوشيدن‌ در ايّام‌ عزا شعار است‌ و بسيار خوب‌ است‌ و مكروه‌ نيست‌.