عنوان: زدن صبل ، علم گرداني و گِل در عزاداري سيدالشهداء
سوال :

با توجّه‌ به‌ سفارش‌ اهل‌ بيت‌ عصمت‌ و طهارت‌ بر عزاداري‌ اين‌ خاندان‌، بالاخص‌ عزاداري‌ سيّد الشهداء سلام‌ الله عليه‌، و وظيفه علما و مؤمنان‌ بر حفظ‌ و صيانت‌ اين‌ سوگواري‌ها بر همان‌ سنّت‌ و روش‌ اهل‌ بيت‌ علیهم السلام و پرهيز از هر گونه‌ بدعت‌ و جلوگيري‌ از ورود هر گونه‌ خرافات‌، متأسّفانه‌ چندين‌ سال‌ است‌ كه‌ در برخي‌ شهرها كارهايي‌ از قبلي‌ ذيل‌ صورت‌ مي‌گيرد:

الف‌) استفاده‌ از طبل‌هاي‌ زياد با سر و صداهاي‌ فراوان‌ به‌ گونه‌اي‌ طبّال‌ها كه‌ همه‌ چيز را تحتالشعاع‌ خودشان‌ قرار مي‌دهند، و از طرفي‌ جوانان‌ زيادي‌ را اين‌ طبل‌ها به‌ خود مشغول‌ مي‌كند، به‌ اضافه‌ هزينه‌هاي‌ زيادي‌ خرج‌ اين‌ طبل‌ها مي‌شود و در برخي‌ مواقع‌ آهنگ‌هاي‌ ملايمي‌ همراه‌ با طبل‌ها مي‌نوازند.

ب‌) بيرون‌ آوردن‌ علم‌هاي‌ آهنين‌ به‌ طوري‌ كه‌ عرض‌ آنها به‌ چندين‌ متر مي‌رسد و حمل‌ و نقل‌ آنها بسيار مشكل‌ و گاهي‌ هم‌ خطر آفرين‌ و علاوه‌ بر اينها مخارج‌ زيادي‌ از پول‌ متديّنين‌ خرج‌ ساخت‌ آن‌ مي‌شود.

ج‌) در برخي‌ از شهرها براي‌ عزاداري‌ بالاخص‌ روز عاشورا گل‌ درست‌ مي‌كنند و براي‌ اين‌ كار اينقدر خاك‌ را گل‌ مي‌كنند كه‌ افراد در آن‌ گل‌ها مي‌غلتند به‌ طوري‌ كه‌ تمام‌ هيكل‌ اعم‌ّ از سر و صورت‌ و لباس‌ گلي‌ مي‌شود و بعد در خيابان‌ها راه‌ مي‌افتند، لذا از حضرت‌ عالي‌ استدعا دارم‌ نظر شريفتان‌ را در باره اين‌ طبل‌ها و عَلَم‌ها و گل‌ زدنها به‌ نحو مذكور مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

آنچه‌ نوشته‌ايد اشكال‌ ندارد ولي‌ مراعات‌ عزاداري‌هاي‌ سنّتي‌ كه‌ مشهور در ميان‌ همه‌ است‌ بسيار بجاست‌.