عنوان: موسيقي در عزاداريها
سوال :

آيا استفاده‌ از آلات‌ موسيقي‌ مثل‌ طبل‌ و شيپور و مارش‌ عزا در هيئت‌هاي‌ عزاداري‌ با توجّه‌ به‌ اين‌ كه‌ آهنگ‌هاي‌ آنها مرثيه‌ و همان‌ نوحه‌هاي‌ حسيني‌ است‌ اشكال‌ دارد؟

 


پاسخ:

اين‌ گونه‌ چيزها آلات‌ موسيقي‌ مختص‌ نيست‌ بنا بر اين‌ در فرض‌ سؤال‌ اشكال‌ ندارد ولي‌ متوجّه‌ باشيد نظير ني‌ و تار و امثال‌ آن‌ به‌ كار گرفته‌ نشود.