عنوان: گوشت خرگوش و شترمرغ
سوال :

آيا گوشت‌ شترمرغ‌ و يا خرگوش‌ حلال‌ است‌؟ با توجّه‌ به‌ اينكه‌ در كشور ما شرايط‌ براي‌ پرورش‌ اين‌ دو جانور مهيّاست‌، گرچه‌ مطالعه‌ براي‌ پرورش‌ شترمرغ‌ كمتر صورت‌ گرفته‌ ولي‌ مطالعات‌ اخير وعده‌هاي‌ اميد بخشي‌ مي‌دهد.

 


پاسخ:

گوشت‌ خرگوش‌ حرام‌ است‌ و گوشت‌ شترمرغ‌ حلال‌ است‌.