عنوان: شرايط غسل جنين فوت شده
سوال :

در چه‌ زماني‌ از مراحل‌ رشد، جنين‌ مرده‌ را بايد غسل‌ ميّت‌ داد و احكام‌ شرعي‌ آن‌ را بايد انجام‌ داد؟

 


پاسخ:

اگر چهار ماه‌ او تمام‌ شده‌ باشد بايد او را غسل‌ داد و كفن‌ كرد ولي‌ نماز بر او واجب‌ نيست‌ و وقتي‌ نماز بر او واجب‌ مي‌شود كه‌ شش‌ سال‌ تمام‌ داشته‌ باشد.