عنوان: تجويز ترياک براي بيمار
سوال :

كشيدن‌ ترياك‌ و امثال‌ آن‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟ اگر شراب‌ و ... توسّط‌ پزشك‌ متخصّص‌ به‌ عنوان‌ دارو تجويز گردد حرام‌ است‌ يا حلال‌؟

 


پاسخ:

حرام‌ است‌ و دكتر حق‌ّ ندارد تجويز كند.