عنوان: خودشناسي از خوابهاي شبانه
سوال :

مي‌گويند اگر كسي‌ مي‌خواهد خود را بشناسد، ببيند در خواب‌ چه‌ مي‌بيند، حال‌ اگر كسي‌ در روز به‌ نامحرم‌ نگاه‌ نمي‌كند و عفّت‌ و پاكدامني‌ را مراعات‌ مي‌كند ولي‌ در خواب‌ مرتكب‌ اين‌ گناه‌ مي‌شود، علّت‌ چيست‌ و چاره‌ چيست‌؟ و اگر انسان‌ به‌ دستورات‌ ديني‌ عمل‌ مي‌كند از كجا بفهمد مورد قبول‌ پروردگار قرار گرفته‌ است‌؟


پاسخ:

اگر دستورات‌ ديني‌ را بر طبق‌ دين‌ انجام‌ دهد قطعاً مرضي‌ خداي‌ متعال‌ است‌، و خواب‌ اصلاً و ابداً حجّت‌ نيست‌ و آنچه‌ حجّت‌ ديني‌ است‌ تطابق‌ اعمال‌ با دين‌ مقدّس‌ اسلام‌ است‌.