عنوان: خواب دليل وقايع آينده
سوال :

آيا خواب‌ مي‌تواند دليل‌ اثبات‌ وقايع‌ در زمان‌ آينده‌ باشد؟

 

 


پاسخ:

بعضي‌ از خواب‌ها گر چه‌ تعبیر دارد ولي‌ خواب‌ سرنوشت‌ ساز نيست‌، آن‌ كه‌ سرنوشت‌ ساز است‌ اراده‌ و فعّاليّت‌ و خواست‌ ماست‌ نه‌ خواب‌، نه‌ فال‌، نه‌ ....