عنوان: روشن کردن شمع
سوال :

شمع‌ روشن‌ كردن‌ بر بالاي‌ گور مردگان‌ با اين‌ ديد كه‌ در داخل‌ آن‌ براي‌ مرده‌ روشنايي‌ حاصل‌ مي‌گردد و از اين‌ قبيل‌ موارد، از نظر حكم‌ شرعي‌، آيا ريشه‌اي‌ دارد؟ و يا ساخته‌ و پرداخته مردم‌ عوام‌ است‌؟


پاسخ: خوب‌ است‌ و روايت‌ هم‌ دارد.