عنوان: زدن طبل و ... در مراسم تشييع
سوال :

در محل‌ ما مرسوم‌ است‌ كه‌ هنگام‌ تشييع‌ جنازه‌ از منزل‌ تا غسّال‌ خانه‌، جلوي‌ جنازه اقدام‌ به‌ زدن‌ طبل‌ و شيپور و سنج‌ مي‌كنند، لطفاً خواشمنديم‌ نظر شرعي‌ خود را در اين‌ مورد اعلام‌ فرماييد.

 


پاسخ:

اشكال‌ ندارد.