عنوان: تهيه کفن و قبر
سوال :

در دوران‌ حيات‌، تهيه كفن‌ و آماده‌ كردن‌ قبر، براي‌ يك‌ مسلمان‌ واجب‌ است‌ يا خير؟

 


پاسخ:

واجب‌ نيست‌.