عنوان: پرداخت پول به پرسنل غسالخانه
سوال :

مبالغي‌ كه‌ بعضي‌ از بستگان‌ جسد پس‌ از انجام‌ كارشان‌ به‌ پرسنل‌ سالن مي‌پردازند، چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر خلاف‌ قانون‌ پزشكي‌ نباشد اشكال‌ ندارد.