عنوان: معناي دو اصطلاح فقهي
سوال :

معناي‌ اصطلاحات‌ فقهي‌ زير را مرقوم‌ فرماييد.

ابن‌ سبيل‌ ــ(ابن‌ السبيل‌)ــ، اجرة المثل‌.

 


پاسخ:

كسي‌ كه‌ در سفر باشد اين‌ «ابن‌ السبيل‌» است‌ ــ(و)ــ كسي‌ كه‌ در معامله‌ قيمت‌ را تعيين‌ نكرده‌ باشد بايد متعارف‌ را بدهد و به‌ آن‌ «اجرة المثل‌» مي‌گويند. - و كسي‌ كه‌ در معامله‌اي‌ غير از خريد و فروش‌، مبلغ‌ را تعيين‌ نكند بايد مبلغ‌ متعارف‌ را بدهد و اين‌ مبلغ‌ متعارف‌ را «اجرة المثل‌» مي‌گويند.