عنوان: اسراف خانم ها در خانه
سوال :
آيا خانمهايي‌ كه‌ بدون‌ رضايت‌ همسر در مصرف‌ آب‌ يا برق‌ و ساير امور اسراف‌ يا تبذير مي‌نمايند ضامن‌ هستند؟ حكم‌ ساير افرادي‌ كه‌ اموال‌ ديگران‌ در اختيار آنهاست‌ از قبيل‌ كارمندان‌ ادارات‌، كارگران‌ كارخانجات‌، ميهمان‌ و .... چگونه‌ است‌؟
پاسخ: كليه مواردي‌ كه‌ ذكر شد حرام‌ است‌ و ضمان‌آور نيز مي‌باشد