عنوان: مصاديق اسراف
سوال :

امروزه‌ متداول‌ است‌ كه‌ در مراسم‌ مختلف‌ مانند عقد، عروسي‌، مهماني‌ها، ديد و بازديد حجّاج‌ و زائرين‌ عتبات‌ عاليات‌ و حتّي‌ مجالس‌ ترحيم‌ با انواع‌ شيريني‌ها و سفره‌هاي‌ رنگارنگ‌ شامل‌ غذاهاي‌ پُر هزينه‌ و متنوّع‌، از مدعوّين‌ پذيرايي‌ شود. علاوه‌ بر آن‌ هزينه‌هاي‌ گزافي‌ صرف‌ تهيه تاج‌ گل‌، كارت‌هاي‌ گونان‌ دعوت‌، تشكّر و .... مي‌شود.

اوّلاً) آيا چنين‌ مواردي‌ مصداق‌ اسراف‌ و تبذير نيست‌؟

ثانياً) عرف‌ در برگزاري‌ مهماني‌ها و مجالس‌ ياد شده‌ چگونه‌ تعيين‌ مي‌شود؟ يعني‌ نظر شخصي‌ مردم‌ تعيين‌ كننده عرف‌ است‌ يا اين‌ كه‌ معيار و ملاك‌ مشخّصي‌ در اسلام‌ براي‌ آن‌ معيّن‌ شده‌؟

ثالثاً) برگزاري‌ چنين‌ مجالسي‌ يا شركت‌ در آنها چه‌ حكمي‌ دارد؟

رابعاً) اگر دارايي‌ كسي‌ از راه‌ حلال‌ تأمين‌ شده‌ و تمام‌ حقوق‌ شرعيه‌ آن‌ را پرداخته‌ باشد، آيا در خرج‌ نمودن‌ اموال‌ خود جهت‌ برپايي‌ هر گونه‌ مجالسي‌ (مشابه‌ مجالس‌ بالا) از نظر شرعي‌ آزاد است‌؟
پاسخ:

1) اسراف‌ است‌ و خوب‌ نيست‌.

2) مراد از عرف‌ در اين‌ گونه‌ موارد، مردم‌ متديّن‌ و فهيم‌ مي‌باشد.

3) اگر تأييد باشد خوب‌ نيست‌.

4) آزاد نيست‌.- جايز نيست‌.