عنوان: سد معبر
سوال :

آيا سدّ معبر كردن‌ در محل‌ تردّد عمومي‌ از قبيل‌ پياده‌روها و يا هنگام‌ پارك‌ اتومبيل‌ و غيره‌، مصداق‌ آزار مؤمن‌ و در نتيجه‌ حرام‌ است‌؟


پاسخ:

سدّ معبر گناه‌ است‌ و ضمان‌آور هم‌ مي‌باشد.