عنوان: معاينه بدني در بدو استخدام
سوال :

يكي‌ از مراحلي‌ كه‌ يك‌ كارخانه‌ براي‌ استخدام‌ نيرو عمل‌ مي‌كند معاينه بدني‌ است‌ كه‌ قسمتي‌ از آن‌ ، معاينه عورت‌ است‌ كه‌ مي‌بينند و گاهي‌ هم‌ دست‌ مي‌گذارند اگر شخصي‌ با اين‌ كه‌ مي‌دانسته‌ اين‌ كار خلاف‌ شرع‌ مي‌باشد ولي‌ به‌ دليل‌ بيكار بودن‌ حاضر شده‌ اين‌ مرحله‌ كه‌ كشف‌ عورت‌ مي‌باشد را انجام‌ دهد تا از سلامت‌ عورت‌ او توسّط‌ پزشك‌ معاينه‌ كننده‌ اطمينان‌ حاصل‌ شود، آيا اين‌ كار گناه‌ بوده‌ است‌ و اگر گناه‌ بوده‌ است‌ حقوقي‌ كه‌ فعلاً ميگيرد آيا حلال‌ است‌ يا شبهه‌ ناك‌ يا حرام‌؟


پاسخ:

اگر ضرورت‌ باشد اشكال‌ ندارد و اگر ضرورت‌ نباشد كار حرام‌ است‌ ولي‌ بعد از آن‌ استخدام‌ و گرفتن‌ حقوق‌ اشكال‌ ندارد.