عنوان: تاخير و تعجيل در ساعت اداري
سوال :

بعضي‌ از كارمندان‌ دولت‌ ديرتر از ساعت‌ اداري‌ در محل‌ كار حاضر مي‌شوند و يا زودتر از ساعت‌ مقرّر محل‌ كار را ترك‌ مي‌كنند، و بعضاً اين‌ دير آمدن‌ يا زود رفتن‌ را جزو مرخّصي‌ ماهانه خود قرار مي‌دهند، آيا چنين‌ كاري‌ مجاز است‌؟ حقوقي‌ كه‌ در قبال‌ آن‌ مي‌گيرند چه‌ صورتي‌ دارد؟


پاسخ:

اگر با اجازه مسئولين‌ باشد كه‌ حق‌ّ چنين‌ اجازه‌هايي‌ را داشته‌ باشد، اشكال‌ ندارد.